Direct aanmelden!

Omdat onze praktijk en onze gezinnen groeien én wij toch graag goed voor jullie willen blijven zorgen hebben wij dit mooie plan uitgewerkt. Creation staat voor kleinschaligheid omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit zorgt voor een grotere tevredenheid bij mensen en een betere uitkomst van de zwangerschap. Dit is ook aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment zijn we kleinschalig doordat we ruime spreekuurtijd hanteren en tijdens de bevalling ook nooit tegelijk bezig zijn met een andere bevalling. Dat maakt dat we jullie tijd en aandacht kunnen geven die op dat moment nodig is. Onze praktijk groeit nog steeds en we hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de werkdruk met name in de diensten groter is dan we wenselijk vinden. Voor onszelf, maar zeker voor de zwangere!

Ons team van verloskundigen bestaat vanaf september uit 5 personen. De 5e verloskundige binnen ons team wordt Corianne van Meerten. (Lees meer over haar in het voorstelstukje) Met het duoplan krijgt iedere zwangere 2 eigen verloskundigen. De duo’s bestaan uit Rosanne&Tineke en Lydia&Corianne. Jouw duo zie je dan tijdens alle controles in de zwangerschap en jouw duo bel je ook als je gaat bevallen. Het grote voordeel hiervan is dat je beter samen kunt toewerken naar de bevalling, elkaar beter leert kennen en samen plannen kunt maken, waardoor een betere vertrouwensband ontstaat. 2 Weekenden in de maand heeft het andere duo dienst. Als je dan bevalt begeleidt de verloskundige van het andere duo jouw bevalling. Deze kans is dus vrij klein. Het is wel mogelijk om de verloskundigen uit het andere team een keer te ontmoeten, als je dat prettig vindt.

Zoals je hierboven ziet, gaat Lieneke niet in 1 van de duo’s werken. Zij wil graag wat minder werken en wordt daarom onze vaste invalster voor vakanties, verlof of bijscholing. Super fijn dat Lieneke dit wil doen. Een vertrouwd gezicht voor ons en ook voor een aantal van jullie! Lieneke zal ook wat spreekuur blijven doen, zodat je haar ook in ieder geval een keer kunt ontmoeten.

Wij verwachten dat het duoplan alleen maar positieve kanten heeft voor het verloop van jouw zwangerschap en bevalling. We willen ook heel duidelijk niet 2 praktijken worden, maar 1 team blijven met eenduidige werkwijze en beleidsvoering.