Direct aanmelden!

Om verloskundige te worden moet je 4 jaar lang een hbo-opleiding volgen in Amsterdam, Rotterdam, Groningen of Maastricht. De helft van de opleiding bestaat uit studeren en contacturen met docenten en mede-studenten, de andere helft bestaat uit stage. Wat betreft verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en leerontwikkeling en verantwoordelijkheid over de voorbehouden handelingen die je al heel vroeg in opleiding moet uitvoeren, is het een zware opleiding. In onze praktijk hebben we per team 1x per jaar een stagiaire.

Wat moet je er nu van denken, dat er een student verloskunde is bij je controle, bevalling of kraambed? Het blijft voor een begeleider altijd de vraag in hoeverre je een student kan loslaten. Wat beheerst ze al en wat moet ze nog leren? De 1e keer ‘de drempel over’, gebeurt wat betreft alle handelingen al in het 1e jaar. De eerste keer uitwendig onderzoek doen, inwendig onderzoek doen, een baby aanpakken, een bloeddruk meten, een vingerprik doen, een intake afnemen, een vraag beantwoorden, een conclusie trekken, een beleidsvoorstel doen en ga zo maar verder. Die eerste keren zijn natuurlijk nodig om de volgende keren ook daadwerkelijk iets te leren. Het is dan uiteraard ook minder spannend, dus er ontstaat ook meer ruimte om te kunnen leren.

Verloskundige worden
Stage lopen bij CreationVerloskundige worden betekent met name vorming van visie, standpunten, verloskundige normen en waarden, mensen kunnen adviseren, begeleiden, aanmoedigen en helpen afwegen. Eigenlijk ben je voor 80% een ‘coach’ en de overige 20% bestaat uit het uitvoeren van medische handelingen en die interpreteren, ook wel risicoselectie genoemd. Dit heeft tot gevolg dat wanneer er een stagiaire meeloopt, we vooral veel aandacht en tijd steken in het voorbereiden van een gesprek, dan de situatie in te stappen en vervolgens te analyseren en conclusies trekken. Vervolgens wordt daarop gereflecteerd en er wordt over geëvalueerd om daarvan te kunnen leren. Dit betekent dat het voor jou als cliënte een extra doorkijkje geeft in de overwegingen die we maken rondom jouw situatie. Je hoort bijvoorbeeld niet alleen dat we de verdenking op spruw hebben, maar je hoort ook waarom we geen verdenking hebben op een ontsteking, om maar een voorbeeld te noemen. Als cliente ben je dus voor een stukje deelgenoot en getuige van het leerproces van de student, maar een groot deel vindt vooraf en achteraf plaats.

Natuurlijk hoort het er ook bij dat een student het inwendig onderzoek leert toepassen, leert hechten en leert bloed prikken. Dat zijn vooral de gebieden waarin het voor een bevallende vrouw wat van haar kan vragen. Wij als begeleider en de student zijn ons daarvan maar al te goed bewust. Dat betekent dat de student de handelingen uitvoert binnen bepaalde kaders. Om een voorbeeld te geven, wanneer er 3x een inwendig onderzoek uitgevoerd moet worden, voelt de student niet 3x na. Of wanneer er 5 hechtingen nodig zijn, maak ik het begin en begeleid ik de hand van de student om te voelen hoe je een hechting goed neerzet. Wanneer we dat een paar keer goed geoefend hebben zet ze een hechting alleen en zo vindt er een opbouw plaats die logisch en verantwoord is. Uiteraard wordt besproken op het moment van de handeling in hoeverre het voor jou als cliënte goed is dat de student een handeling uitvoert. In de meeste gevallen beslissen wij als begeleider wat acceptabel is om te vragen van een cliënte, indien je akkoord gaat met het uitvoeren van zo’n belastende handeling. Ook daarin willen we goed blijven zorgen voor jullie als zwangere.

Het vergt heel wat geduld, tijd, inzet en energie om een student goed te begeleiden, maar we zijn ervan overtuigd dat het heel erg belangrijk is om wat wij beheersen, over te dragen aan een nieuwe generatie. Dit vak met al zijn aspecten is als het ware een ambacht, die je met veel aandacht en passie moet kunnen leren en daarin dragen wij graag ons kleine steentje bij. We hopen dat jullie bereid zijn om ons ook in dit aspect van ons vak, te vertrouwen.