Direct aanmelden!

Aan de teksten en beelden op deze website en de Facebookpagina (www.facebook.com/creationverloskundigen) kunnen geen rechten worden ontleend. Creation Verloskundigen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website en de Facebookpagina.

Jouw privacy en persoonsgegevens

Creation Verloskundigen gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van clïenten en bezoekers van de website en de Facebookpagina. Creation Verloskundigen gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij informeren je graag over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan jou te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan jou kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
 • Wij verstrekken geen gegevens aan commerciële partijen.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Als praktijk zijn wij verplicht om te werken aan kwaliteitszorg. Om de kwaliteit van de zorg aan zwangere vrouwen en baby’s te verbeteren, komen jouw persoonlijke gegevens ook in een landelijk register: Perinatale Registratie. De organisatie Perined beheert alle gegevens over zwangerschap en geboorte voor alle verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen in heel Nederland. Zij gaan uiteraard zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Lees meer hierover op hun website of in de folder Zwanger!
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Vraag het ons.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag jij ons vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan jou verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Als je ons na de geboorte van jouw zoon of dochter een geboortekaartje stuurt, wees je er dan bewust van dat deze voor iedereen zichtbaar op het prikbord in de hal wordt opgehangen.
 • Als je ons na de geboorte van jouw zoon of dochter een foto toestuurt voor plaatsing in ons fotoalbum op de website of op onze sociale media pagina, wees je er dan bewust van dat deze voor iedereen zichtbaar is.

Gegevens over jouw bezoek aan de website

Creation Verloskundigen meet informatie over uw verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Lees hier meer over cookies.

Externe verwijzingen

Voor het linken vanuit externe internet- of intranetsites naar (onderdelen van) onze website, hoeft u geen toestemming te vragen. Wij vinden het wel fijn om bericht te ontvangen van het plaatsen van een link.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en de Facebookpagina (www.facebook.com/creationverloskundigen)  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creation Verloskundigen.

Websites en diensten van derden

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Creation Verloskundigen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Als je vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij jou graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Geldigheid van deze statement

Bovenstaande informatie geldt ook voor andere producten en diensten die door Creation Verloskundigen worden aangeboden. Deze informatie  en privacystatement is ook van toepassing voor de lactatiekundige zorg van Breast Best.