Direct aanmelden!

Onze verloskundigenpraktijk heeft het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat. Dit betekent dat we door de stichting ”Zorg voor Borstvoeding” zijn beoordeeld op onze begeleiding bij borstvoeding. De stichting Zorg voor Borstvoeding voert een internationaal programma van de WHO en Unicef uit en stimuleert de gezondheidszorg om goede begeleiding bij borstvoeding te bieden. Onze praktijk heeft daarom een borstvoedingsbeleid. Tijdens meerdere momenten op het spreekuur praten we met je over keuzes met betrekking tot borstvoeding. Ons borstvoedingsbeleid is gebaseerd op de 10 vuistregels van de WHO/Unicef:

WHO / Unicef Baby Friendly Hospital Initiative
  • Een goed borstvoedingsbeleid
  • Deskundige begeleiding
  • Voorlichting aan aanstaande ouders
  • De eerste borstvoeding kort na de bevalling
  • Goed aanleggen en zo nodig kolven
  • Liefst geen bijvoeding
  • Moeder en kind bij elkaar
  • Borstvoeding op verzoek
  • Geen speen of fopspeen
  • Samenwerking met borstvoedingsgroepen

 

Als praktijk houden we ons aan de Internationale Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk (International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes). We streven naar de best mogelijke zorg voor moeder en kind en houden ons aan de daarvoor geldende “Scope of Practice” en “Code of Ethics” van de International Board of Lactation Consultants Examiners (IBCLE).