Direct aanmelden!

We kijken vooruit! Het liefst zouden we willen weten wanneer en waar er licht is aan de horizon…. Deze tijd waarin iedereen de dagen op een andere manier in moet vullen dan gewend (en dan gewenst?) is lastig. Lastig omdat de hele structuur weg is. Vaders en moeders zijn meesters en juffen geworden. De gewone meesters en juffen werken nu op afstand. Opeens heb je een vitaal beroep, of niet. Opeens zijn je werkdagen extra vol en spannend, of juist heel leeg en onzeker.

Spanning over gezondheid, je baan, je inkomen, je familie, je vakantie, je bevalling, je boodschappen; alles eigenlijk… En dat mag je best hardop zeggen: dat het spannend is. Inmiddels is allang gebleken dat Corona niet zomaar een griepje is en dat er grote voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Misschien niet voor ons allemaal, misschien hoor je niet tot de risicogroep en ben je maar kort ziek mocht je Corona krijgen. Maar onze ouderen, onze chronisch zieken, onze zorgverleners en de beschikbare IC-capaciteit maken al die voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. En pas achteraf zullen we weten of we het goede hebben gedaan.

Vanuit Zuid-Afrika, in lockdown die volgt op quarantaine, zijn we soort opgesloten met elkaar. Wachtend op onze Hannah. Afgesloten van fysieke contacten, maar digitaal met veel mensen verbonden. En vanuit Zuid-Afrika (geen idee hoe spannend het hier nog gaat worden…) kijken we naar het nieuws vanuit Nederland, vanuit onze collega’s, vanuit jullie – jonge gezinnen en zwangeren.

Ik ben trots op jullie – trots op de initiatieven die ontstaan; om elkaar te helpen, om er het beste van te maken; om je spanning te uiten. Trots op de collega’s die hun best doen om onzekere zwangeren te helpen, waar ze maar kunnen. Trots op jullie begrip…

We weten niet wanneer het voorbij is. We weten niet wie we dan kwijt geraakt zijn, wat er anders is gelopen dan gewenst. We weten wel dat we het zo goed mogelijk samen mogen en kunnen doen. En, dat geloof ik vast, niet alleen samen als mensen onderling. Maar bovenal in de hoop en het vertrouwen dat de God van het nieuwe leven ook ons leven in Zijn hand heeft. We zijn met jullie verbonden in de hoop op een gezonde en goede toekomst!