Direct aanmelden!

Heb je onze blog over Catharina Schräder gelezen? Dan las je ook dat we tijdens onze teambuilding bij de gelijknamige stichting heerlijk hebben zitten neuzen in oude verloskundige boeken en tijdschriften. De tijd is zo veranderd! En lees even mee…

Want dit wil je vast ook weten over pijnstilling! In een oud boek (begin 1900) lazen we dit:

‘(…) En hoewel physieke pijn, zoodra ze voorbij is, bij de meeste menschen ook gauw vergeten is, en het resultaat der bevalling eene belooning voor het doorgestane leed is, niettemin zal verlichting, die in het lijden der moeder gebracht kan worden, zeer welkom zijn (…)’

Het boek vervolgt met een hele verhandeling; over wat er gedaan kan worden en over de op dat moment recente uitvinding van het gebruik van scopolamine. Met dit middel worden zwangeren in een soort slapende toestand gebracht, terwijl ze nog wel horen / opdrachten kunnen uitvoeren.

Dat het succesvol zou zijn bewijst de auteur met het volgende citaat: ‘Het is zonder nadeel voor moeder of kind, terwijl het gewenschte effect bereikt is. het laatste weet men uit het volgende zich bij ieder geval voordoende feit: als men een paar uur of later na de bevalling de vrouw vraagt: hebt ge pijn gehad, dan is het antwoord constant: ik weet het niet, ik weet van niets wat er gebeurd is (…)’ Overigens maakte de auteur van het genoemde boek op dezelfde pagina een voetnoot: ‘wie verlossingen in scopolamineslaap wil behandelen zonder ermee bekend te zijn, neme de gevolgen voor zich’…

Het is de vraag of je dat moet willen… Inmiddels zijn er andere manieren om met bevallingspijn om te gaan. Er is veel bekend over het nut van bevallingspijn (het zorgt er voor dat je op de goede plek bent, met de goede mensen om je heen, dat je focust op de komst van je baby; je baby wordt alert en wakker geboren, een goede start voor de borstvoeding, het heeft effect op de hechting aan je baby en nog veel meer…). En er is veel meer bekend over het benutten van andere mogelijkheden: ademhalings- en ontspanningsoefeningen, afwisselen van houding, toepassen van warmte (douche of bad!), het effect van een kalme sfeer. En als het nodig is, ook van medicamenteuze pijn bestrijding. En, eerlijk is eerlijk, dan vinden wij het heel prettig dat we kunnen verwijzen naar de website die onderhouden wordt door onze beroepsvereniging.

Zo kunnen we samen met jou in gesprek: wat heb je nodig en hoe bereid je je voor? En, hoe beter we jou en je wensen kennen, hoe beter we daar tijdens je bevalling op aan kunnen sluiten. En dat doen we liever dan met medicijnen er voor zorgen dat je je niet eens herinnert dat je bevallen bent…!