Direct aanmelden!

Eind 2019 is er flink wat ophef geweest in de media over een Zweeds onderzoek (SWEPIS) naar inleiden bij 41 weken of afwachten met inleiden tot 42 weken zwangerschap.

In de nieuwsberichten werd gedeeld dat deze studie vroegtijdig is afgebroken nadat zes vrouwen, na een zwangerschap van ruim 41 weken, hun kindje waren verloren. De beroepsverenigingen van verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG) vinden het begrijpelijk dat het onderzoek is gestopt, maar moeten het nog zorgvuldig bestuderen om conclusies te trekken. Er zijn veel studies op dit vlak die een divers beeld geven, waardoor over wel of niet inleiden, nog geen eenduidige conclusie is te trekken.

Zo is er begin 2019 ook in Nederland een onderzoek gepubliceerd naar de gezondheidsvoordelen van inleiden bij 41 of bij 42 weken, de INDEX studie. Zowel inleiden bij 41 weken als een afwachtend beleid tot 42 weken geven een grote kans op een goede uitkomst na de geboorte. In beide groepen was er geen babysterfte voor de geboorte en een laag risico (0,4% VS 1,3%) op ernstige gevolgen als een lage apgarscore (slechte start) en opname op de intensive care unit voor pasgeborenen. Ook was er geen verschil in het aantal vrouwen dat een keizersnede onderging.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen te noemen tussen de zorg in Nederland en Zweden. Zo is het Nederlandse onderzoek gebaseerd op uitsluitend ongecompliceerde zwangerschappen en is er een verschil in de manier waarop de termijn van de zwangerschap wordt bepaald. Bij ons gebeurt dit door middel van de termijnecho rond 10 weken. Dit wordt in Zweden bij 18 weken bepaald en is minder betrouwbaar gebleken. Hierdoor waren zwangeren binnen het Zweedse onderzoek mogelijk al verder zwanger. Daarnaast plannen wij in Nederland standaard tussen de 41 en 42 weken een controle bij de gynaecoloog om de conditie van de baby te kunnen monitoren door middel van een echo en een hartfilmpje. Verder hebben we vanwege de huisbezoeken waarbij we eventueel strippen ook om de dag een controlemoment. In die week tussen 41 en 42 weken dus vaak 3 controles. Dit draagt bij aan een adequate risicoselectie in wie eerder in te leiden dan de 42 weken en wanneer een afwachtend beleid passend is.

Het is goed om te bedenken dat inleiden ook nadelen met zich meebrengt. De weeën zijn vaak pijnlijker zodat vrouwen vaker pijnbestrijding nodig hebben; in het Zweedse onderzoek hadden meer vrouwen een ruggenprik. Ook zijn er aanwijzingen dat kinderen 5 jaar na de geboorte meer gezondheidsproblemen hebben, zoals infecties. De voor- en nadelen moeten dus goed worden afgewogen. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat een kind gezond is bij de geboorte, maar ook op latere leeftijd. En het is belangrijk dat de vrouw in gezondheid én met een goed gevoel kan terugkijken op de bevalling.

Van alle zwangeren wordt nu al meer dan 1 op de 5 ingeleid. In Nederland bevallen minder vrouwen na 42 weken (1.3%) dan bijvoorbeeld in Finland (4%), terwijl de babysterfte in Finland lager is. De vraag is of inleiden de babysterfte in Nederland omlaag gaat brengen. Daarnaast vindt meer dan driekwart van alle sterftes plaats onder vroeggeboren kinderen. Het aantal vroeggeboorten in Nederland is hoog (6.9%) vergeleken met Finland (5.2%). Hier is dus zeker winst te halen. Preventie is hiervoor belangrijk, bijvoorbeeld door vrouwen te helpen om te stoppen met roken en een gezonde leefstijl aan te nemen. Daarnaast leidt begeleiding door een klein team met vertrouwde zorgverleners tot een kwart minder vroeggeboortes. Door bij Creation in teams te werken, met twee, maximaal drie zorgverleners, hopen wij ook onze bijdrage te leveren aan de optimale gezondheidsuitkomsten.

Kortom: er is nu geen reden voor zorgen wanneer je voorbij de 41 weken zwangerschap loopt. Wel is het goed om de bewegingen van je kindje in de gaten te houden en bij duidelijke afname of ongerustheid contact met ons op te nemen.

Tijdens onze teambuilding in januari 2020 hebben we uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Daaruit kwamen nog twee belangrijke aanvullingen naar voren: als eerste het belang wat we hechten aan afstemming met jou, als zwangere (wat heb je nodig om vertrouwen te hebben, waar ben je ongerust over) en als tweede onze informatievoorziening over strippen vanaf 41 weken. Een middel om de bevalling te bespoedigen, maar waarbij het ook goed is om voor- en nadelen af te wegen. Echt een periode dus om beleid te maken per zwangere en daarom vooral ook samen met jou! Dat ben jij en je kindje waard…!

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen of is er iets onduidelijk, spreek ons hier gerust op aan!