Direct aanmelden!

Beste zwangere,

Onderaan deze pagina vind je een link naar een enquête. We willen jullie graag bedanken dat jullie voor de begeleiding van je zwangerschap gekozen hebben voor onze praktijk. Graag willen we weten of er dingen zijn die beter kunnen of dat je zomaar suggesties of tips hebt. Met jullie tips kunnen wij onze kwaliteit verbeteren! Dat is wat we graag willen bereiken met deze enquête.

We willen je daarom vragen deze enquête in te vullen, na de bevalling.  Aan het einde van het kraambed zullen we ernaar vragen.  Als we in enkelvoud schrijven, mag je natuurlijk gewoon ‘jullie’ lezen. Bij de meeste vragen heb je vijf keuzes. Vul altijd de keuze in die het meeste geldt voor jullie. Als je wilt kun je een toelichting schrijven.

Wil je iets vragen over deze enquête, dan kan dat natuurlijk, neem gerust contact met ons op! Schroom niet, we vinden het fijn om jullie suggesties te horen! Alvast bedankt!

Rosanne, Lydia, Tineke, Corianne, Hilde, Lianne, Suzanne, Maaike en Annelies

Vul onze cliëntenenquête in