Direct aanmelden!

Deze maand 10 jaar geleden, op 4 juli 2006 legden Lieneke en Tineke hun eed af! En die luidt als volgt:

‘ Ik beloof dat ik de verloskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik stel het belang van de cliënt voorop en eerbiedig haar opvattingen.

Ik zal aan de cliënt geen schade doen.
Ik luister en zal haar goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de verloskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn verloskundige kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van verloskundige in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. ‘