Direct aanmelden!

Je hebt een draagdoekconsult gevolgd in onze praktijk. Het is handig om het knopen van de draagdoek nog een keer te kunnen nakijken. In deze video wordt het knopen van de draagdoek uitgelegd. Deze video maakt ook onderdeel uit van de cursus Babyband

 

Module 1 Knopen van de draagdoek
onderdeel 1 1.1 | Knopen van de draagdoek